POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Les dades recaptades a través del lloc web www.avcsteam.es seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable Aplicacions del vapor i control S.L (d’ara endavant EL TITULAR DE LA WEB). Seran obligatoris aquelles dades marcades amb un asterisc (). Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’atendre les consultes i als serveis sol·licitats, segons informe el formulari concret utilitzat, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Si el titular de la web sol·licités el consentiment de l’interessat durant el procés de sol·licitud d’aquest Web per a finalitats que no guardin relació directa amb el manteniment, desenvolupament o control del sol·licitat, la Web permetrà a l’interessat que manifesti expressament la seva negativa al tractament o comunicació de dades mitjançant la corresponent casella que autoritzi o no al tractament.

– Que la introducció en el fitxer i el tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat el desenvolupament i la prestació de serveis a través de el lloc web així com el manteniment de les relacions entre el Web i els seus usuaris.

– Que l’usuari serà informat del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades, així com de les conseqüències de l’obtenció o de la negativa a contestar-les. D’aquesta manera, ha d’emplenar obligatòriament els camps del formulari de dades que apareixen amb l’asterisc esmentat (), de manera que si no emplena les dades i no accepta el formulari no podrà ser usuari del Web ni rebre les informacions sol·licitades.

– Que de manera permanent tenen possibilitat d’accés a les seves dades, per la qual cosa podran consultar les dades de contacte per a accedir, modificar i cancel·lar totalment i de manera directa totes les seves dades.

– Que autoritza el titular del Web al fet que utilitzi les seves dades per a les finalitats expressades a l’hora de contractar qualsevol dels productes o serveis en concret, i presta també el seu consentiment per a l’ús de les cookies per a les finalitats concretes i específiques informades en tot moment en aquesta política de privacitat.
– Que en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment dirigint una comunicació a la Web, a través dels canals establerts a aquest efecte.

2. EL TITULAR DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

3. Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL TITULAR DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

4. La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. EL TITULAR DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’USUARI que recullen de manera automàtica informació sobre l’adreça IP del visitant, el dia i l’hora en què comença i abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions de la web consultades. L’ús de cookies té per finalitat garantir la seguretat de l’USUARI i oferir-li un millor servei. L’USUARI té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que es impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquesta.

6. El titular de la web es reserva el dret de canviar, quan ho estimi convenient, la seva Política de Privacitat. Aquests canvis s’anunciaran en aquesta pàgina perquè l’usuari sempre conegui quina informació es recull, com es pot usar aquesta informació i si es revelarà a algú.