INDÚSTRIA QUÍMICA

INDÚSTRIA QUÍMICA

RESULTATS

Estalvi energètic anual

Retorn de la inversió

Reduccions CO2

OBJETIU

Millorar rendiment en esterilitzadors (autoclaus).

Aquest client ens va presentar un problema de rendiment en els seus esterilitzadors (autoclaus) els quals tenien problemes per a realitzar el buit i presentaven temps de cicle molt elevats.

Com tots els projectes abordats per AVC, el primer pas consisteix a realitzar una auditoria de la instal·lació de vapor. L’estudi detallat va concloure en una qualitat de vapor baixa (Títol 0.86). Aquest elevat percentatge de condensat present en el vapor (14%) representava dos principals problemes:

– Problemes per a realitzar el buit
– Disminució de l’energia disponible, la qual cosa es tradueix en un major consum de vapor

Després de la presentació de l’informe de l’auditoria, on es detallaven els resultats de l’estudi i les mesures correctives de fàcil aplicació, l’equip d’enginyers de AVC va dissenyar i va fabricar uns equips a mesura per al tractament del vapor els quals han eliminat els problemes per a realitzar el buit i reduït el consum de vapor en un 8%.

L’Intervenció de AVC ha proporcionat un estalvi energètic anual estimat de 69.000€ amb una amortització del projecte de menys de 2 mesos i una reducció de les emissions de CO₂ de 63 Tn.

CONTACTA'NS

En AVC estem encantats d’ajudar-te a reduir el consum energètic.

No dubtis a contactar amb nosaltres, via mail o telèfon.

CONTACTA'NS

En AVC estem encantats d’ajudar-te a reduir el consum energètic.

No dubtis a contactar amb nosaltres, via mail o telèfon.