AVÍS LEGAL

OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.avcsteam.es (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular Aplicacions del vapor i control S.L (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’USUARI del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.
L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’USUARI respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: Aplicacions del vapor i control S.L
El seu NIF és: B-66938846
El seu domicili social està en: Camí de Ca Gavarra, 2, ,Polinya ,08213
Telèfon: +34.655.19.24.21
Email: info@avcsteam.com

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’USUARI garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’USUARI es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:
Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els USUARIS que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

ENLLAÇOS
L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
No s’establiran Deep-links amb LA WEB ni dels seus serveis, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre aquestes.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
– La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
– La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
– L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.
EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola.

PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

PREUS, MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS
Mentre no s’acordi el contrari, Ideolítico està subjecta als preus oferts per ella durant un termini de 30 dies a partir de la data de formalització de l’oferta. Respecte a la resta, són determinants els preus de la confirmació de comanda de AVC Steam inclòs el seu IVA corresponent. Els preus s’apliquen als serveis i lliuraments detallats en les confirmacions de comanda.

Els serveis o lliuraments addicionals entren dins de serveis addicionals, especials o disminució del servei i seran facturats apart.

Els preus es comprenen inclòs l’embalatge i l’enviament, i inclouen l’IVA corresponent.

AVC Steam accepta solament anul·lacions de comanda realitzades pel client durant els següents estats: dades errònies, falta l’autorització d’impressió, pagament per endavant o paga i senyal pactat no realitzat. AVC Steam no accepta anul·lacions realitzades durant un estat de comanda posterior. AVC Steam informarà el client immediatament per e-mail. Les anul·lacions només poden ser sol·licitades pel client i només a través de mail.

REEMBORSAMENT I GARANTIA
En cas de disconformitat amb el servei o producte rebut, el client haurà de manar un correu a info@avcsteam.es dins del termini dels 7 dies següents al lliurament del treball o servei realitzat on s’expliquin el motius de la disconformitat amb el resultat del servei o producte creat o distribuït per AVC Steam . AVC Steam podrà optar per fer un reemborsament parcial del cost total del producte o servei, realitzar correccions, modificacions i revisions sobre el producte o servei en coherència de les indicacions del client o desestimar la reclamació del client per no ajustar-se a la realitat del producte o servei ofert per AVC Steam .

NATURALESA DE LA RELACIÓ JURÍDICA
Vostè i avcsteam.es contracten com a parts independents, sense que existeixi cap intenció de crear i sense que es creï per aquestes condicions d’ús una societat, una joint venture, una relació ocupador-emprat, franquiciador-franquiciat, o un contracte d’agència.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La interpretació del conjunt de les condicions es farà sempre en benefici del Titular de la Web de manera que respecte als seus drets, aquesta serà una interpretació extensiva, i respecte a les seves obligacions i responsabilitat, restrictiva. Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. EL TITULAR DE LA WEB i el DESTINATARI, sotmeten als Jutjats i Tribunals de BARCELONA qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis a través del website, objecte d’aquestes condicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum o jurisdicció que pogués correspondre’ls.